Böcker


Vårdnads-, boende- och umgängesutredningar
Att skyndsamt och strukturerat genomföra utredningar

Norstedts juridik 2014

Författare: Gösta Emtestam & Agnetha Svensson

I samarbete med domare, genom egna erfarenheter och egen forskning har författarna till denna bok arbetat fram en ny utredningsmodell där arbetet genomförs skyndsamt och strukturerat. Modellen är skonsam för barnen och gynnar föräldrarna då modellen dämpar krisen och kaoset med sin tydliga struktur. Det är även en lättarbetad modell för handläggare som blir delaktiga i familjens svårigheter/möjligheter under en kort och organiserad period.

Boken beskriver hur man kan minska ner handläggningstiden för vårdnads-, boende- och umgängesutredningar. Boken ger också många praktiska och detaljerade råd om hur man skriver utredningar. Man har också nytta av bokens innehåll och alla konkreta tips om man föredrar att genomföra utredningar på ett mer traditionellt sätt. Den passar både den som har arbetat länge och den som håller på att lära sig arbetet.

Du hittar boken på bland annat Adlibris och Bokus.