Familjerådgivning


CC_Hartwig HKD

Forma familjebyrå drivs av Gösta Emtestam, auktoriserad familjerådgivare, med en privat mottagning i Stockholm. Kommunal familjerådgivning erbjuds också. Samtalsmodellen är strukturerad, enkel och utgår ifrån det ni behöver prata om. Vi styr samtalet, ger råd och tips om hur man kan komma vidare. Ni kommer på 3–5 besök, och vi ses ungefär varannan vecka.

Arbetet styrs inte av någon speciell teori utan tar intryck av olika arbetsmodeller. Många är formade av sin uppväxt och sin ursprungsfamiljs värderingar. Man kan också vara påverkad av anhörigas och vänners åsikter när relationen och kommunikationen inte är bra.

Forma familjebyrå har lång erfarenhet av ombildade familjers möjligheter och svårigheter.

Intensiv familjerådgivning

Vi kan erbjuda intensiv familjerådgivning där vi träffas i sex timmar under två dagar eller under en sammanhängande dag. Under den tiden brukar det gå att lösa de flesta svårigheter som par har. Vi har även viss möjlighet att utföra dessa möten under helger och kvällar.