Sakkunnig


Genomför uppdrag som sakkunnig i vårdnads-, boende- och umgängesärenden

Muntligt

Uppdraget kan innebära ett muntligt utlåtande genom vittnesmål i domstol om mina erfarenheter av barn i vårdnadstvister. Vad är barns vilja? Hur kan barn användas i djupa och långvariga tvister? Vad kan man göra om ett barn tar avstånd från mamma eller pappa?

Skriftligt

Uppdraget kan också vara ett skriftligt utlåtande där en utredning bedöms. Utlåtandet blir på ca tre sidor och arbetstiden max 10 timmar.  Fler utredningar och helt material kan granskas då blir arbetstiden max 25 timmar och utlåtandet max tio sidor.

För att kunna genomföra en så långt som möjligt objektiv bedömning sker arbetet helt fritt utan samverkan med uppdragsgivaren eller dennes ombud. Därför kan utlåtandet bli till fördel eller nackdel alternativt ingendera för den som är beställare.