Samarbetssamtal


Samarbetssamtal

Samarbetssamtal är en möjlighet för föräldrar att gemensamt hitta former för umgänge, vårdnad, boende och ekonomiska frågor som bäst gynnar barnet. I samarbetssamtal är fokus på föräldrarollen och barnet, nutid och framtid. Samtalsmodellen är strukturerad och enkel samt utgår ifrån det ni behöver prata om. Vi styr samtalet och ger råd om hur man kan komma vidare. Vi träffas 3–5 gånger, och ses ungefär varannan vecka.

Intensiva samarbetssamtal

Vi erbjuder intensiva samarbetssamtal där vi träffas i sex timmar under två dagar eller under en sammanhängande dag. Under den tiden brukar det gå att kunna lösa de flesta svårigheter som föräldrar har. Vi har även viss möjlighet att utföra dessa möten under helger och kvällar.

Utvidgade samarbetssamtal

För att komma vidare i samtalen kan man bjuda in gäster under några av samtalen. Vi har utbildning i att arbete med familjers nätverk. De utvidgade samtalen sker bara om föräldrarna/paret är helt överens om detta. Utvidgade samtal kan ske både som samarbetssamtal och familjerådgivning och innebär att man bjuder in några för er viktig personer i mötet.