Stödsamtal


Vi erbjuder råd- och stödsamtal. Det kan handla livskriser som att befinna sig i en djup och långvarig vårdnadstvist, att ens barn tar avstånd från en eller att man efter en skilsmässa behöver någon utomstående att prata med. Vi träffas vid varje tillfällen 1,5 timme. Man kan komma själv eller tillsammans med någon man har förtroende för.