Utredning


Gösta Emtestam arbetar som extern utredare och konsult i hela landet med vårdnads-, boende- och umgängesutredningar enligt föräldrabalken (FB): Jag arbetar skyndsamt och mycket strukturerat med fokus på barnets behov. Vanligtvis avslutar jag utredningen senast två månader efter att jag fått uppdraget. Men jag kan arbeta mer skyndsamt. Jag har arbetat i 23 år med vårdnadsutredningar har en stor erfarenhet av djupa och långvariga vårdnadstvister.